Byggingen er i rute - snart flytter de første inn

Byggingen av boligene på Dyst går etter planen, og alle boligene på hele feltet er nå under oppføring.

Ny bolig til jul

Alle husrekkene i salgstrinn 1 (E, F, G, H, W og Y) er oppført og fasade og innredningsarbeider pågår. Forventet overlevering er Q4 2023, og to av boligene er helt ferdigstilt og brukes som visningsboliger.

Boligene i salgstrinn 2 (I, J, K og L) er også delvis oppført, og råbygget for husrekke K og L pågår.

På salgstrinn 3 (P, Q, R, U og X) og salgstrinn 4 (D, O og V) er betongplatene ferdigstøpt og råbyggene påstartes fra august. For salgstrinn 4 ferdigstilles betongplatene i september 2023 og råbyggene påstartes etter dette.

Det nest siste trinnet med husrekker B, C, N og T jobbes det med å støpe betongplater, og det siste trinnet som skal salgsstartes til høsten vil også igangsettes støp på i august.

Strømtilførsler til feltet er i sluttfasen, og strøm og fiberrør inne på feltet pågår. Utomhusarbeider pågår for salgstrinn 1, og fortsetter for salgstrinn 2 etter sommerferien.

Støpearbeidet i parkeringskjelleren er ferdigstilt, og innredningsarbeidene starter etter sommerferien. 

Vi ser frem til innflytting for de første kjøperne, og håper de får en fin start på 2024 i sin nye bolig.

  • 20230628 Foto Knut Neerland 0667
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0001428
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0548
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0001437
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0521
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0605
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0001433
  • 20230628 Foto Knut Neerland 0529