Arkitekten forteller

I umiddelbar nærhet til skog og mark har A-lab arkitekter hatt mål om å skape en samlet småhusbebyggelse med særpreg. Husene er dermed fordelt rundt tun i varierende størrelser, og er naturlig innrammet av grønne omgivelser.

Hver bolig har sin egenart

Vi har spurt arkitektene i A-lab om hva de har lagt vekt på og hvilke kvaliteter de setter pris på i prosjektet. Les her om deres tanker for Dyst og de som skal bo her.

Vi har lagt vekt på rommene mellom husene, for å skape et bomiljø som både er skjermet og privat, samtidig som det er rause fellesområder. Plasseringen av husene er gjort med hensyn til det naturlige landskapet og for å sikre gode uteoppholdsarealer og solforhold.

Boligene har variert arkitektur slik at hver bolig har egenart og oppleves som en individuell enhet. Variasjon i boligstørrelser, etasjehøyder, farger og materialbruk skal sikre at beboere, barn så vel som voksne, enkelt kan peke ut hvor deres bolig ligger i en husrekke og hvilket gatetun det «sogner» til.

Vi har utviklet flere ulike boligtyper, slik skaper vi variasjon og særegenhet til hver bolig, boligrekke og feltet som sådan. Vi har vært opptatt av de små uterommene, og de større felles møteplassene.

Mellom boligene på Dyst fletter stier seg gjennom gangveier, gatetun og til samlende grønne tun, som med en individuell utforming og beplantning skaper egenidentitet og nabolag.

Den varierte og kuperte topografien har gitt oss en naturlig tilpasset bebyggelse, med karakter og god variasjon innad i boligfeltet. Hver enkelt boligs plassering er gjort med hensyn til best mulig solforhold, uterom og utsyn.

Det er vår intensjon at boligfeltet Dyst blir et trivelig nabolag for nye beboere, med høy bokvalitet.

Bilfritt og barnevennlig

Alle boligene har private hager, noen lune og mer skjermede, andre med utsikt mot tun eller mot de større friområder som omkranser boligfeltet.

Vi ønsker at menneskene og naturen skal være den primære premissgiver for prosjektet. All parkering er derfor lagt under bakken slik at uteområdene kan benyttes til aktivitet og liv.

Alle boligene får inngang på gateplan via en privat, overdekket inngangssone, i andre enden av huset ligger den private hagen.

Samspillet mellom boligene, husrekkene, hagene og fellesområdet sikrer et variert, trivelig boligområde, med en tydelig egenidentitet.

Det er vår intensjon at boligfeltet Dyst blir et trivelig nabolag for nye beboere, med høy bokvalitet.

A-lab v/, Lidia Lirio, Kirsti Øygarden, Linn Rosnes, Erik Olav Marstein

 • Dyst trinn6 Solon 2362 06 SOL e 05 Rooftop R04 small
 • Dyst trinn6 Solon2362 06 SOL e 04 Street R03 small
 • Dyst trinn6 Solon2362 06 SOL e 03 Court R05 small
 • Dyst trinn6 Solon 2362 06 SOL e 02 Entrances R04 small
 • Dyst trinn6 Solon 2362 06 SOL e 01 Park R04 small
 • 2362-03-SOL-e-02_Row_V_R01.jpg
 • 2362-03-SOL-e-05_Row_R_R02.jpg
 • 2362-06-SOL-e-03-Court_R01.jpg
 • 2362-01-SOL-e-02_row_K_autumn_evening_R01.jpg
 • 2362-01-SOL-e-03_row_H_morning_sun_R01.jpg
 • 2362-03-SOL-e-03_Sunny_Playground_R03.jpg
 • 2362-03-SOL-e-01_Bluehour_Playground_R02.jpg
 • 2362-06-SOL-e-02-Entrances_R01.jpg